Κέντρο Μελέτης After School Αμφιάλη

Κέντρο Μελέτης After School Αμφιάλη

Σχετικά

Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν πάντα το καλύτερο..! 

 • Μαθαίνουμε στα παιδιά να μελετούν μόνα τους και να αναπτύσσουν κριτικό τρόπο σκέψης και έκφρασης 

 • Υποστηρίζουμε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

 • Ενημερώνουμε τους γονείς σε καθημερινή βάση για την απόδοση του μαθητή. 

 • Αξιοποιούμε σωστά το χρόνο τους γιατί μελετούν σε ένα ευχάριστο περιβάλλον απερίσπαστα και αποδοτικά 

 • Θέτουμε τις σωστές βάσεις για το μέλλον τους 

 • Ολιγομελή τμήματα 

 • Χώροι υψηλής ποιότητας και ασφάλειας 100% Παιδαγωγικό περιβάλλον 

 • Προετοιμάζουμε τα παιδιά για τις εξετάσεις των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, για τις υποτροφίες των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων & για τους πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς. 

 

 

 • Τι είναι η Σχολική Μελέτη 

Η Σχολική Μελέτη είναι ένα πρόγραμμα μελέτης και εμπλουτισμού γνώσεων για μαθητές Δημοτικού στο οποίο επιτυγχάνεται η καθημερινή προετοιμασία σε όλα τα σχολικά μαθήματα της επόμενης μέρας. 

 

 • Πώς γίνεται η Σχολική Μελέτη 

Οι μαθητές έρχονται στο χώρο μας καθημερινά με τα βιβλία τους και κάθε μαθητής με τη βοήθεια των δασκάλων μελετά τα μαθήματα που έχει για την επόμενη μέρα στο σχολείο. Οι εξειδικευμένοι μας εκπαιδευτικοί, αφού εξηγήσουν το μάθημα και οργανώσουν το διάβασμα του παιδιού, επεμβαίνουν όταν κάποιος μαθητής χρειαστεί τη βοήθειά τους. Στο τέλος ελέγχουν και βοηθούν το κάθε παιδί ξεχωριστά για το αν έχει κατανοήσει τα μαθήματά του και εάν έχει λύσει σωστά τις ασκήσεις του για το σχολείο. 

 

 • Στόχος της Σχολικής Μελέτης 

Στόχος μας είναι οι μαθητές να συστηματοποιήσουν τη μελέτη τους, να μάθουν να διαβάζουν σε συγκεκριμένο χρόνο και με συγκεκριμένο τρόπο και πάνω απ’ όλα η προσπάθεια τους να στέφεται με επιτυχία. 

 

 • Που απευθύνεται; 

Σε μαθητές Δημοτικού από Α’ έως ΣΤ’ τάξη. 

 

 • Ποιοι διδάσκουν; 

Πτυχιούχοι Δάσκαλοι Παιδαγωγικού Τμήματος και Καθηγητές Μέσης εκπαίδευσης (μαθηματικός- φιλόλογος). 

 

 

 • Ποιο θα είναι το πρόγραμμα των παιδιών; 

5 φορές την εβδομάδα από 2 ή 3 ώρες ημερησίως.

Σπουδές-Ειδικότητες

Σχολική Μελέτη

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Σχολική Μελέτη Δημοτικού
Σχολική Μελέτη Γλώσσας
Σχολική Μελέτη Μαθηματικών