Κέντρο Μελέτης After School Πειραιάς

Κέντρο Μελέτης After School Πειραιάς

Σχετικά

  • Τι είναι η Σχολική Μελέτη 

Η Σχολική Μελέτη είναι ένα πρόγραμμα μελέτης και εμπλουτισμού γνώσεων για μαθητές Δημοτικού στο οποίο επιτυγχάνεται η καθημερινή προετοιμασία σε όλα τα σχολικά μαθήματα της επόμενης μέρας. 

 

  • Πώς γίνεται η Σχολική Μελέτη 

Οι μαθητές έρχονται στο χώρο μας καθημερινά με τα βιβλία τους και κάθε μαθητής με τη βοήθεια των δασκάλων μελετά τα μαθήματα που έχει για την επόμενη μέρα στο σχολείο. Οι εξειδικευμένοι μας εκπαιδευτικοί, αφού εξηγήσουν το μάθημα και οργανώσουν το διάβασμα του παιδιού, επεμβαίνουν όταν κάποιος μαθητής χρειαστεί τη βοήθειά τους. Στο τέλος ελέγχουν και βοηθούν το κάθε παιδί ξεχωριστά για το αν έχει κατανοήσει τα μαθήματά του και εάν έχει λύσει σωστά τις ασκήσεις του για το σχολείο. 

 

  • Στόχος της Σχολικής Μελέτης 

Στόχος μας είναι οι μαθητές να συστηματοποιήσουν τη μελέτη τους, να μάθουν να διαβάζουν σε συγκεκριμένο χρόνο και με συγκεκριμένο τρόπο και πάνω απ’ όλα η προσπάθεια τους να στέφεται με επιτυχία. 

 

  • Που απευθύνεται; 

Σε μαθητές Δημοτικού από Α’ έως ΣΤ’ τάξη. 

 

  • Ποιοι διδάσκουν; 

Πτυχιούχοι Δάσκαλοι Παιδαγωγικού Τμήματος και Καθηγητές Μέσης εκπαίδευσης (μαθηματικός- φιλόλογος). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας στο https://www.diakrotima.gr/afterschool

Σπουδές-Ειδικότητες

Σχολική Μελέτη

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Σχολική Μελέτη Δημοτικού
Σχολική Μελέτη Γλώσσας
Σχολική Μελέτη Μαθηματικών