Παιδικός Σταθμός Αγάπη και Αγωγή Πυλαία

Παιδικός Σταθμός Αγάπη και Αγωγή Πυλαία

Σχετικά

Ο Αθλητικός Παιδικός Σταθμός Αγάπη κ Αγωγή λειτουργεί στην Πυλαία Θεσσαλονίκης από το 1986.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά ηλικίας 6 μηνών-1,5 ετών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά ηλικίας 1,5 - 2,5 ετών
Μικρό Προνηπιακό

Μικρό Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5 - 3,5 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-5 ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά ηλικίας 5-6 ετών