Παιδικός Σταθμός Αγωγή & Φροντίδα Ίλιον 2

Παιδικός Σταθμός Αγωγή & Φροντίδα Ίλιον 2

Σχετικά

Το όραμα της Αγωγής & Φροντίδας είναι να διαμεσολαβήσει στη καλλιέργεια δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας έτσι ώστε το παιδί να προσαρμόζεται θετικά στις δυσκολίες, να λειτουργεί με αυτονομία, αυτοπεποίθηση και να μπορεί να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. 

Στην Αγωγή & Φροντίδα πρωταρχικό ρόλο των παιδαγωγικών δράσεων είναι η καλλιέργεια όλων των τομέων ανάπτυξης του παιδιού. Καλύτερη απόδειξη της προσπάθειας και της αφοσίωσης στην φροντίδα και την εκπαίδευση των παιδιών, δεν αποτελεί παρά μόνο η γνώμη των γονέων που μας εμπιστεύτηκαν.

 

Επισκευτείτε στους χώρους και ανακαλύψτε τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Αγωγή & Φροντίδα

Σπουδές-Ειδικότητες