Ακαδημία Ρομποτικής Θεσσαλονίκη

Ακαδημία Ρομποτικής Θεσσαλονίκη

Σχετικά

Πρώτη Ακαδημία Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην Ελλάδα. Πρώτη Ακαδημία Ρομποτικής ελληνικού Τριτοβάθμιου Ιδρύματος. Η Ρομποτική σήμερα θεωρείται ως το τέταρτο R της μάθησης «Reading, wRriting aRithmatic and Robotics», που οι σύγχρονοι μαθητές πρέπει να κατακτήσουν, αν επιθυμούν να είναι «παρόντες» σε ένα σύγχρονο κόσμο που διαρκώς εξελίσσεται. 

Η Ρομποτική ενσωματώνει όλα τα πεδία του STEM (Science, Technology Engineering, Mathematic), ενώ οι εκπαιδευτικές δράσεις της , με χαρακτήρα διεπιστημονικό, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να προσεγγίσουν βιωματικά περιοχές, όπως είναι η Mηχανική, η Hλεκτρονική, ο Aυτόματος Έλεγχος, κι ακόμα οι επιστήμες των Υπολογιστών, της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών, της Φυσικής, και της Αρχιτεκτονικής (STEAM). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει για δεύτερη συνεχή χρονιά μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε παιδιά ηλικίας 6-16 ετών. 

Δημιουργεί, λοιπόν, για ακόμη μια χρονιά το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των «Δεξιοτήτων του 21ου Αιώνα», όπως αυτές καθορίζονται από την UNESCO και την Ευρωπαϊκή Ένωση («Δεξιότητες Ευρώπης 2020»), εκπαιδεύοντας τους μαθητές της στα παρακάτω: 

● Να μετατρέψουν την μάθηση σε διασκέδαση, μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. 

● Να βελτιώσουν τις λεπτές κινητικές δεξιότητες και τις κατασκευαστικές δεξιότητες τους. 

● Να εισαχθούν στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας. 

● Να αναπτύξουν σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες όπως: συνεργασία, κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, επικοινωνία και προσαρμοστικότητα. 

● Να κατακτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στο χώρο των Φυσικών επιστημών, των Μαθηματικών, της Μηχανικής, της Τεχνολογίας, αλλά και της Τέχνης, 

● Να αντιληφθούν και να εκτιμήσουν τις εφαρμογές της Τεχνολογίας. 

● Να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση θέτοντας και κατακτώντας στόχους.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα για εφήβους και ενήλικες

Ηλεκτρονικά Συστήματα

Ηλεκτρονικά Συστήματα

Lego Education

StoryStarter

StoryStarter

Τμήματα για παιδιά Ε & ΣΤ Δημοτικού

Τεχνολογία

Τεχνολογία

Τμήματα Ενηλίκων

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Εκπαιδευτική Ρομποτική