ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιάς

ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιάς

Σχετικά

Το Όραμά μας

 

Διανύοντας μια καταξιωμένη πορεία στα ελληνικά εκπαιδευτικά δρώμενα, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αποτελώντας παράλληλα Σύμβολο Επαγγελματικής Επιτυχίας.

Παρακολουθώντας συνεχώς τις παγκόσμιες εξελίξεις στην Εκπαίδευση και αφουγκραζόμενοι τα μηνύματα των καιρών, πρωτοστατούμε, εκφράζοντας πρωτοποριακές ιδέες, συνάπτοντας προνομιακές, διεθνείς συνεργασίες και υλοποιώντας με επιτυχία, καινοτόμα εκπαιδευτικά εγχειρήματα.

 

Η Φιλοσοφία μας

 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ στον εκπαιδευτικό «χάρτη» της χώρας μας, πρωτοπορώντας στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας για τους χιλιάδες σπουδαστές μας που είναι μέλη της μεγαλύτερης εκπαιδευτικής οικογένειας στην Ελλάδα.

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ ως προς τις εκπαιδευτικές, αλλά και τις κοινωνικές πρωτοβουλίες μας.


ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΜΑΣΤΕ, 
αναπτύσσουμε νέες δραστηριότητες, δημιουργούμε πρωτοπόρα προγράμματα, συνάπτουμε στρατηγικές συνεργασίες κύρους και θέτουμε γερές βάσεις για την επαγγελματική κατάρτιση, έχοντας βαθιά συναίσθηση του χρέους μας απέναντι στη νέα γενιά.

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ στον Αθλητισμό, έχοντας αφιερώσει μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών μας πρωτοβουλιών στην ανάδειξη και ενίσχυση του δίπολου «Αθλητισμός & Εκπαίδευση».

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ένα περιβάλλον εκπαίδευσης, εφάμιλλο των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εξασφαλίσαμε συνέχιση σπουδών για περαιτέρω εξειδίκευση.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ διαχρονικά τις ανάγκες της αγοράς και παρέχουμε σπουδές για επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση.

Σπουδές-Ειδικότητες