Φροντιστήρια α & ω Περιστέρι

Φροντιστήρια α & ω Περιστέρι

Σχετικά

Λειτουργούν: 

1. φροντιστηριακά τμήματα Γυμνασίου-Λυκείου 

2. ομάδες μελέτης για μαθητές δημοτικού-γυμνασίου 

3. τμήματα μετεξεταστέων για την κάλυψη ενδεχόμενων μαθησιακών κενών. 

4. διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών μέσω εγκεκριμένου τεστ και αντιμετώπισή τους.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου

Α Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α Λυκείου

Β Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής