Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Campus Αθήνας

Σχετικά

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, από το 1982 μέχρι σήμερα έχει αποστολή και όραμα την πνευματική και μορφωτική ανέλιξη των φοιτητών του. Υπηρετεί με συνέπεια την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έχοντας εδραιωθεί στη συνείδηση γονέων και φοιτητών ως η κορυφαία επιλογή ποιοτικών σπουδών Πανεπιστημιακού επιπέδου στην Ελλάδα, με παραρτήματα στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. 

Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η ακαδημαϊκή πρόοδος και η ανάπτυξη του ερευνητικού πνεύματος του κάθε φοιτητή αποτελούν προτεραιότητα για το Κολλέγιό μας και αυτή η εταιρική μας κουλτούρα είναι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε.

Με την εμπειρία 34 χρόνωνπορείας στην ελληνική εκπαίδευση, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο παρέχει, σε συνεργασία με διακεκριμένα δημόσια Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού, μια σειρά από πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών που καλύπτουν σύγχρονα επιστημονικά πεδία και ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις της ελληνικής και διεθνούς αγοράς εργασίας. 

Η διάρθρωση του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, η τεχνογνωσία και η εμπειρία του ακαδημαϊκού δυναμικού, οι υποδομές και οι κτιριακές εγκαταστάσεις, η βιβλιοθήκη χιλιάδων τίτλων και η τεχνολογική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποτελούν τις δικλείδες ασφαλείας για την υψηλή ποιότητα των σπουδών που προσφέρουμε.

 

Σπουδές-Ειδικότητες

Προπτυχιακές Σπουδές-Bachelor

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά - Business

University of London BSc (Hons) Economics (Οικονομικά)

Μεταπτυχιακές Σπουδές-Master