Φροντιστήρια Άμιλλα Νέα Ιωνία

Φροντιστήρια Άμιλλα Νέα Ιωνία

Σχετικά

Επιτυχή ανταπόκριση σε πολλαπλές προφορικές αλλά και γραπτές εξετάσεις μέσα στο σχολείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Γραπτές εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο στο τέλος της χρονικής χρονιάς. 

Οι αυξημένες εξεταστικές απαιτήσεις αλλά και τα νέα γνωστικά και εκπαιδευτικά δεδομένα οδηγούν περισσότερο από ποτέ στην ανάγκη έγκαιρης, οργανωμένης και ουσιαστικής φροντιστηριακής προετοιμασίας. 

Θεωρούμε ότι η επιλογή ποιοτικού φροντιστηρίου χωρίς να είναι η μοναδική είναι αναγκαία συνθήκη επιτυχίας. Με την πεποίθηση ότι το φροντιστήριό μας ανταποκρίνεται απόλυτα στις εκπαιδευτικές ανάγκες και των πιο απαιτητικών υποψηφίων, θέση που επιβεβαιώνεται από τους χιλιάδες επιστήμονες που υπήρξαν μαθητές μας, συνεχίζουμε να υλοποιούμε στην οργάνωση και λειτουργία του, τις βασικές αρχές μιας ουσιαστικής φροντιστηριακής προετοιμασίας που συνοψίζονται: 

  • Στο εξειδικευμένο και άριστα καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό. 

  • Στα αποτελεσματικά προγράμματα διδασκαλίας που θεμελιώνονται στον εναρμονισμό όλων των γνωστικών απαιτήσεων. 

  • Στις τακτικές προφορικές και γραπτές επαναλήψεις (διαγωνίσματα) 

  • Στα ολιγομελή τμήματα και την ομοιογενή σύνθεσή τους. 

  • Στην αντιμετώπιση κάθε μαθητή μας ως προσωπικότητας ξεχωριστής με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της. 

 

Η συνέπεια στην εκπλήρωση των αρχών μας και ο σεβασμός σε σας και τους στόχους σας αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία του κοινού σκοπού μας. Μετά από χρόνια εμπειρίας μας στο Νέο Σύστημα και μέσα από σκληρή δουλειά όλο αυτό το διάστημα, φτάσαμε στις εξής διαπιστώσεις: Τα πολύπλοκα θέματα του παλαιού συστήματος δεν υφίσταται πια. Ο μαθητής τώρα πρέπει να ασκείται συνεχώς σε απλά θέματα, που απαιτούν όμως κριτική σκέψη. Η στείρα απομνημόνευση είναι παρελθόν. 

Η εξέταση σε 6 μαθήματα απαιτεί άριστη γνώση και χειρισμό της Ελληνικής Γλώσσας Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «άμιλλα» ανταποκρινόμενος στις νέες συνθήκες εφάρμοσε Νέα φιλοσοφία και Νέες Εκπαιδευτικές Διαδικασίες. Με Ιδιαίτερο βάρος και προσοχή στα θετικά μαθήματα κυρίως για τους μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, με στόχο να αποβληθεί πρώτα ο φόβος και το άγχος των μαθητών για τα Μαθηματικά και την Φυσική. 

Μεγάλη επιμέλεια και φροντίδα για την καλλιέργεια της Ελληνικής Γλώσσας, που είναι ο καθρέπτης των γνώσεων του μαθητή σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα. Συνεχή άσκηση σε γραπτά tests μέσα στην τάξη και σε 3ωρα διαγωνίσματα τις Κυριακές σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα. Διανομή βιβλίων για όλα τα μαθήματα, ακόμα και όσα δεν διδάσκονται στο Φροντιστήριο. 

Ευέλικτα και περιεκτικά προγράμματα διδασκαλίας για να υπάρχει ελεύθερος χρόνος μελέτης στον μαθητή.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής

Επαγγελματικό Λυκείο

Όλες οι Ειδικότητες

Όλες οι Ειδικότητες

Τμήματα ΕΠΑΛ