Φροντιστήρια Αναλογία, Ωραιόκαστρο

Φροντιστήρια Αναλογία, Ωραιόκαστρο

Σχετικά

Τα φροντιστήρια ΑΝΑΛΟΓΙΑ δραστηριοποιούνται στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης από το 2006. Το πρώτο φροντιστήριο δημιουργήθηκε στην περιοχή Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και το 2010 ακολούθησε το δεύτερο φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. 

Στόχος των φροντιστηρίων ΑΝΑΛΟΓΙΑ είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών με γνώμονα την υποστήριξη των μαθητών και των γονέων τους στην προσπάθειά τους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Οι Υπηρεσίες μας 

  • εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό σε κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο (η επιλογή των εκπαιδευτικών γίνεται από τους υπεύθυνους του φροντιστηρίου στον κάθε τομέα σπουδών: τομέας φυσικής – χημείας, τομέας μαθηματικών, τομέας φιλολογικός) 

  • πρόσθετα ενισχυτικά μαθήματα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με στόχο την κάλυψη κενών του παρελθόντος και την εστίαση σε λεπτομέρειες της διδακτέας ύλης 

  • κατάρτιση ατομικού προγράμματος διαβάσματος – μελέτης, με στόχο να βοηθηθεί ο μαθητής στην αποδοτικότερη οργάνωση του χρόνου του τμήματα ολιγομελή – ομοιογενή διαγωνίσματα προσομοίωσης των πανελλαδικών εξετάσεων (από την αρχή του σχολικού έτους πραγματοποιείται η κατάρτιση ετησίου προγράμματος διαγωνισμάτων σε κάθε διδακτικό αντικείμενο) 

  • επαναληπτικά διαγωνίσματα (πρόκειται για διαγωνίσματα που ακολουθούν μετά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα) 

  • τακτική ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των μαθητών (κάθε χρόνο ανά 2 – 3 μήνες πραγματοποιείται ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των μαθητών) 

  • οργάνωση ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού (στο τέλος κάθε σχολικού έτους διοργανώνεται ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο την ενημέρωση γονέων και μαθητών:

1. για τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, 

2. για τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης ανά σχολή, 

3. για τον τρόπο κατάρτισης του μηχανογραφικού) διανομή στους μαθητές εκπαιδευτικού υλικού – βοηθημάτων των καθηγητών του φροντιστηρίου ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο συνεργασία με ειδικούς για αθλητική προετοιμασία χρήση διαδραστικού πίνακα εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής