Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη

Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη

Σχετικά

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε παιδιά Παιδικού Σταθμού, Νηπιαγωγείου και Δημοτικού. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα διακρίνονται για τον πολυδιάστατο χαρακτήρα τους όπου συνδυάζουν την ελληνική παιδεία με την ευρωπαϊκή διάσταση και την παγκόσμια προοπτική, μέσα από ένα ενισχυμένο πρόγραμμα που καλύπτει εκτός από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, επιπλέον εκπαιδευτικές ώρες καθώς και μια μεγάλη ποικιλία ειδικών και καινοτόμων προγραμμάτων. 

Σε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων σε κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο, προσδιορίζουμε τους βασικούς μας τους στόχους σε δύο κεντρικούς άξονες: στην εκπαίδευση των μαθητών με στόχο την απόκτηση γνώσεων, και με κύρια έμφαση στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στα Αγγλικά στην εξοικείωσή τους με τους τρόπους αξιοποίησης των γνώσεων αυτών, μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις και διερευνητική «ματιά» 

Η πραγμάτωση των δύο αυτών αξόνων εφοδιάζει τους μαθητές όχι μόνο με γνώσεις αλλά και με «ανοιχτούς ορίζοντες σκέψης» για να κινητοποιεί όλους τους μηχανισμούς ανάπτυξης των δεξιοτήτων, τόσο διανοητικών όσο και ψυχοσωματικών. Η μάθηση στα Εκπαιδευτήριά μας συνδέει την γνώση με τα βιώματα των παιδιών, τα ενδιαφέροντά τους, τις ανάγκες τους αλλά και με ποικίλες διαφορετικές καταστάσεις της πραγματικής ζωής. 

Η μάθηση δεν είναι στατική. Με μια σειρά από καινοτομίες και παρεμβάσεις οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της φαντασίας, της έκφρασης, της κριτικής σκέψης και της συλλογικής προσπάθειας κάθε μαθητή ώστε να εξελιχθεί σε μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα συνεχίζοντας τη μαθητεία του με επιτυχία στο Γυμνάσιο και μετέπειτα στην επαγγελματική του ζωή ως ενήλικας. 

 

Γνώσεις – Ανοιχτοί ορίζοντες σκέψης – Ολοκληρωμένη προσωπικότητα – Επιτυχημένη εξέλιξη

Αυτό είναι το τετράπτυχο της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας των Εκπαιδευτηρίων μας που το χτίζουμε από τα πρώτα βήματα της σχολικής ζωής των μαθητών μας.

Σπουδές-Ειδικότητες

Παιδικός Σταθμός

Παιδικός Σταθμός

Παιδικός Σταθμός

Νηπιαγωγείο

Νήπια

Νήπια

Προνήπια

Προνήπια