Φροντιστήρια Άνοδος Γκύζη

Φροντιστήρια Άνοδος Γκύζη

Σχετικά

Η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι επίπονη διαδικασία και προϋποθέτει ολοκληρωμένη και υπεύθυνη προετοιμασία από την πλευρά των μαθητών. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή έχουν τα φροντιστήρια ΑΝΟΔΟΣ, που σκοπός τους είναι όχι μόνο η διδακτική κάλυψη της εξεταστέας ύλης αλλά και ο απόλυτος συντονισμός και η οργάνωση ολόκληρης της προσπάθειας του υποψηφίου. 

 

Με αίσθημα υψηλής ευθύνης ανταποκρινόμαστε στο δύσκολο εκπαιδευτικό έργο προσφέροντας:

 

Άριστα εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό 

Η πολύχρονη εμπειρία των καθηγητών μας, η μεταδοτικότητα, η παιδαγωγική επάρκεια, η μεθοδικότητα και ο προγραμματισμός είναι τα στοιχεία εκείνα που εμπνέουν και κινητοποιούν κάθε μαθητή ξεχωριστά. Το διδακτικό προσωπικό μας είναι καθηγητές – συγγραφείς καταξιωμένοι για την ποιότητα της διδακτικής και συγγραφικής τους δουλειάς. 

 

Μεθοδικότητα και αυστηρό διδακτικό προγραμματισμό 

Τα προγράμματα σπουδών μας είναι ευέλικτα και οργανωμένα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αφομοίωση της διδακτέας ύλης. Διδάσκουμε βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν την ύλη της τάξης τους, να μην δημιουργούν κενά αλλά και να έχουν μεγάλο χρονικό διάστημα για επαναλήψεις.

 

Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα 

Με στόχο την αποτελεσματικότητα, λειτουργούμε με ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα, στα οποία καθηγητής και μαθητές βαδίζουν με τον σωστό ρυθμό για την κατάκτηση της γνώσης, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τον υγιή συναγωνισμό και τη φιλοδοξία των μαθητών.

 

Δωρεάν βιβλία 

Η διδασκαλία μας υποστηρίζεται από τα καταξιωμένα στον φροντιστηριακό χώρο βιβλία μας. Τα πληρέστατα βιβλία των εκδόσεων «ΑΝΟΔΟΣ», επιμέλεια των ίδιων των καθηγητών μας, οργανώνουν με τον καλύτερο τρόπο ολόκληρο το φάσμα της ύλης σε αυτόνομες διδακτικές ενότητες και περιέχουν θεωρία, αναλυτική μεθοδολογία και πλήθος λυμένων και μη ασκήσεων.

 

Τακτικά τεστ και διαγωνίσματα 

Γίνεται διαρκής έλεγχος των γνώσεων του μαθητή με συχνά ολιγόλεπτα τεστ, αλλά και με προγραμματισμένα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελληνίων. Έτσι ο μαθητής εξοικειώνεται με την εξεταστική διαδικασία και τη σωστή διαχείριση του χρόνου, μειώνοντας το άγχος στις εξετάσεις.

 

Online ενημέρωση και Τακτικές ενημερώσεις γονέων 

Μέσω του πρωτοποριακού συστήματος 24ωρης Οnline ενημέρωσης κάθε γονιός έχει πρόσβαση στον προσωπικό φάκελο του παιδιού του, ώστε να ενημερώνεται καθημερινά για την προφορική και γραπτή του απόδοση. Φυσικά υπάρχουν και οι προγραμματισμένες προσωπικές ενημερώσεις γονέων από τους καθηγητές, αλλά και έκτακτες όποτε παραστεί ανάγκη.

 

Παιδαγωγική προσέγγιση 

Είμαστε κοντά στο μαθητή μέσω ατομικών συναντήσεων με τη διεύθυνση του φροντιστηρίου για προσωπική ενθάρρυνση, διαχείριση άγχους, έγκυρη ενημέρωση για καθορισμό των στόχων του, τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού και τη συνολικότερη στήριξή του.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής