Φροντιστήρια Άνοδος, Ηλιούπολη

Φροντιστήρια Άνοδος, Ηλιούπολη

Σχετικά

Αγαπητοί μαθητές, 

Τώρα που φτάσατε στην κυριότερη φάση της μελλοντικής σας πορείας, η εκλογή του κατάλληλου φροντιστηρίου θα πρέπει να σας προβληματίσει. 

Ενισχυμένοι από τις συνεχείς επιτυχίες και από την ποιότητα της δουλειάς μας ευελπιστούμε και στη δική σας συμμετοχή στο φροντιστήριό μας για την επιτυχία σας στις Πανελλαδικές ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας, κατορθώνουμε ώστε ο κάθε μαθητής να μπορεί να μαθαίνει να διαβάζει σωστά και να σκέφτεται αναπτύσσοντας όχι μόνο τη μνήμη αλλά και την κρίση του. 

Επιτυγχάνουμε άριστη αφομοίωση της ύλης, καλύτερη επίδοση στο σχολείο, τόνωση της αυτοπεποίθησης του μαθητή για τη τελική επιτυχία του στις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 

 

Με ζήλο και πάθος για τη δουλειά μας ξεκινάμε με τις ίδιες αρχές: 

  • Αυστηρά καθορισμένος αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα.

  • Έμπειροι – καταξιωμένοι ειδικοί καθηγητές φροντιστές. 

  • Ειδικές φροντιστηριακές σημειώσεις για κάθε μάθημα. 

  • Εβδομαδιαία εξέταση τεστ και διαγωνίσματα. 

  • Καθιέρωση συχνής επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς. 

  • Ειδική φροντίδα και μέριμνα για τους μαθητές που υστερούν.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής