Φροντιστήριο Άνοδος Μεταμόρφωση

Φροντιστήριο Άνοδος Μεταμόρφωση

Σχετικά

Α' Τάξη ΝΕΟΥ Λυκείου 

Κατά τη χειμερινή περίοδο, που αρχίζει μέσα στο 1ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στο Φροντιστήριό μας ξεκινούν τη λειτουρία τους για τους μαθητές της Α' Λυκείου ειδικά ολιγομελή τμήματα, με πρόγραμμα εναρμονισμένο πλήρως στις απαιτήσεις του ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. 

Το πρόγραμμα σπουδών της ¨ΑΝΟΔΟΥ¨ ανταποκρίνεται σε δύο βασικούς στόχους: 

Την εξοικείωση των μαθητών στις νέες μεθόδους αξιολόγησης, που επιτυγχάνεται με πολλά ωριαία τεστ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ διαγωνίσματα καθώς και με 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης. 

Τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής γνώσεων στα μαθήματα: 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία) 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Αρχαία, Νέα, Λογοτεχνία).

Με τη σωστή προετοιμασία στην ¨ΑΝΟΔΟ¨, οι μαθητές μας θα είναι σε θέση:  Να επιτυγχάνουν στο σχολείο άριστες επιδόσεις, να έχουν αφομοιώσει την ύλη των βασικών μαθημάτων εκείνων, στα οποία θα διαγωνιστούν γραπτώς στο τέλος της χρονιάς και να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και την υποδομή για την ομάδα ΘΕΤΙΚΩΝ ή ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ σπουδών που θα κληθούν να ακολουθήσουν στη Β΄ Λυκείου. 

 

Β' Τάξη NEOY λυκείου 

Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου επιλέγουν υποχρεωτικά είτε τον κύκλο των ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ είτε τον κύκλο των ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Στο τέλος της χρονιάς οι μαθητές καλούνται να διαγωνιστούν γραπτώς σε όλη την ύλη των μαθημάτων, με την τράπεζα θεμάτων να είναι προαιρετική. 

Εμείς στην ¨ΑΝΟΔΟ¨, προβλέποντες τις καινοτομίες του νέου συστήματος εντάξαμε τα προγράμματα σπουδών μας σε διετή κύκλο σπουδών και προετοιμασίας, ο οποίος ξεκινά από αρχές Σεπτεμβρίου με τη διδασκαλία της βασικής ύλης των μαθημάτων της Β΄ Λυκείου, συνεχίζεται με τη σταδιακή διδασκαλία και αφομοίωση της ύλης βασικών μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου και κορυφώνεται στο τέλος της χρονιάς με τη διεξαγωγή των γραπτών σχολικών Εξετάσεων. 

 

Γ' Τάξη ΝΕΟΥ λυκείου 

Στην "ΑΝΟΔΟ", αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία μας και με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, έχουμε ετοιμάσει το πλέον κατάλληλο πρόγραμμα ώστε ο μαθητής της Γ' Λυκείου να εκπληρώσει τους στόχους του.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής