Κέντρα Ξένων Γλωσσών ASSOS

Κέντρα Ξένων Γλωσσών ASSOS

Σχετικά

Όραμα 

Ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψουμε το μέλλον… είναι να το πλάσουμε όπως εμείς επιθυμούμε… 

Το όραμα των ASSOS είναι να συνεχίσει να αναγνωρίζεται ως ένας διακεκριμένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός γνωστός για την ακεραιότητα, την ακαδημαϊκή αριστεία και τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας του. 

Στόχος μας είναι να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, και να τους διευκολύνουμε ώστε να μάθουν Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική και να τους παρέχουμε εκπαίδευση σε θέματα στελέχωσης επιχειρήσεων. Επιπλέον, στόχος μας είναι να εδραιώσουμε στο χώρο της εκπαίδευσης τη μεθοδολογία του blended learning με τη βοήθεια έμπειρων και ικανών on-line καθηγητών (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση). 

 

Κεντρικοί άξονες στην υλοποίηση του οράματός μας αποτελούν:

 

  • η δημιουργία σύγχρονων προγραμμάτων διδασκαλίας τα οποία βοηθούν τους σπουδαστές μας στην ευκολότερη αφομοίωση των γνώσεων και τους οδηγούν με ασφάλεια στην επιτυχία και την απόκτηση πιστοποίησης 

  • η διάθεση όλων εκείνων των προγραμμάτων και υπηρεσιών στους σπουδαστές μας που μας κάνουν ξεχωριστούς και πρωτοπόρους στις εξελίξεις 

  • η συνεχής ανάπτυξη και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού μας.

 

Η αποστολή μας 

Η αποστολή του εκπαιδευτικού οργανισμού ASSOS είναι να παρέχει γνώση και να δημιουργεί ισχυρά ακαδημαϊκά θεμέλια στους σπουδαστές του, με τη συνεχή προσαρμογή τους στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες τους και την ουσιαστική προσφορά μιας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις ξένες γλώσσες, την πληροφορική καθώς και την εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων. 

Πρωταρχικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος του οργανισμού μας είναι η υιοθέτηση των πιο αυστηρών, αλλά και εφικτών κριτηρίων σπουδών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των εφήβων, των φοιτητών, των εργαζομένων και των επιχειρηματιών. 

Η δραστηριοποίησή μας εστιάζεται ιδιαίτερα στους σπουδαστές που ενδιαφέρονται για συνεχή εκπαίδευση, δια βίου μάθηση και εξειδίκευση στον τομέα τους, προκειμένου να έχουν διαρκή οφέλη στην καριέρα τους, να πετύχουν τους ατομικούς τους στόχους και να επιτελέσουν ενεργό ρόλο σε ένα πολυ-πολιτισμικό και πολύπλευρο κόσμο.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα Ενηλίκων

Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Κινέζικα
Νορβηγικά
Ολανδικά
Ρωσικά
Σουηδικά
Τούρκικα
Πληροφορική

Πληροφορική

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Premiere
Web Design
Web Development
Βασικός Χειρισμός Η/Υ