Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Avakas.net

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Avakas.net

Σχετικά

Ο Άβακας είναι το μεγαλύτερο Δίκτυο παροχής φροντιστηρίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν σε μεγάλη γκάμα μαθημάτων σε όλες τις σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και τις σχολές των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

Η συνεργασία με τους καθηγητές μπορεί να γίνει υπό τη μορφή ιδιαίτερου μαθήματος, σε γκρουπ ή μέσω διαδικτύου.

Σπουδές-Ειδικότητες

Προετοιμασία για Εξετάσεις