Φροντιστήρια α - ω Αμπελόκηποι

Φροντιστήρια α - ω Αμπελόκηποι

Σχετικά

Εμείς στο α-ω πιστεύουμε ότι για να βελτιώσεις τη σχολική σου επίδοση, για να πετύχεις στις εξετάσεις σου κι ειδικά σε αυτές για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν χρειάζονται ιδιαίτερες ικανότητες. 

Αυτά που απαιτούνται είναι καθημερινή μελέτη, κατάλληλη καθοδήγηση, μεθοδική προετοιμασία και ορθός προγραμματισμός για ν’ αντιμετωπισθεί το άγχος των εξετάσεων (προαγωγικών και εισαγωγικών) και να εξασφαλιστεί η επιτυχία. 

Γι’ αυτό στην πράξη ακολουθούμε τα εξής βήματα που αποτελούν την επιτομή της εκπαιδευτικής μας μεθόδου και που στο σύνολό τους διαμορφώνουν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό: 

 

Διαγνωστικά Τεστ 

Με τα διαγνωστικά τεστ μετά την εγγραφή σου αποκτούμε σφαιρική εικόνα για εσένα, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις εξατομικευμένες ανάγκες σου. 

 

Φροντιστηριακό Συμβούλιο – Σύμβουλος Καθηγητής 

Το πρόγραμμα σπουδών, η πορεία της διδασκαλίας της ύλης, τα διαγωνίσματα, οι επιδόσεις των μαθητών βρίσκονται κάτω από την εποπτεία του Φροντιστηριακού Συμβουλίου που υπάρχει σε κάθε τμήμα και στο οποίο συμμετέχουν μόνο οι καθηγητές που διδάσκουν στο συγκεκριμένο τμήμα. Προεδρεύει ο Σύμβουλος Καθηγητής με τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας στο τμήμα και ο οποίος έχει και την ευθύνη της επικοινωνίας με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Είναι αυτός που συνδράμει και καθοδηγεί τον μαθητή στο έργο του 

i) διαμορφώνοντας πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του και 

ii) παρέχοντας του καθοδηγητικές συμβουλές 

iii) ενθαρρύνοντας και στηρίζοντάς τον ψυχολογικά, όταν κρίνεται απαραίτητο. 

 

Άλλωστε το α-ω είναι μια μεγάλη και δεμένη οικογένεια ταγμένη σε έναν κοινό σκοπό, την πρόοδό σου και γι’ αυτό η στήριξή του παράλληλα με τη μετάδοση της γνώσης είναι πολύπλευρη ανταποκρινόμενη στο τρίπτυχο κάθε παιδικής προσωπικότητας: πνεύμα, ήθος, ψυχή. 

Οι νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις μας είναι διαμορφωμένες και διακοσμημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να σου ενισχύουν τη διάθεση για συγκέντρωση, προσοχή και αφομοίωση της γνώσης. 

 

Λειτουργούν τμήματα 5μέλη και ιδιαιτέρων. 

Συγκροτούνται ομοιογενή τμήματα για την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μαθητών μας.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου

Α Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α Λυκείου

Β Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής