Φροντιστήρια Αξιώτη, Τούμπα

Φροντιστήρια Αξιώτη, Τούμπα

Σχετικά

Τα φροντιστήρια ΑΞΙΩΤΗ, λειτουργώντας με συνέπεια και μεθοδικότητα, παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προετοιμάζοντας το μαθητή για την εισαγωγή του στα τμήματα των Ανώτερων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών ιδρυμάτων της χώρας. 

Η άρτια κατάρτιση των καθηγητών, η επάρκεια και αξιοπιστία του παρεχόμενου διδακτικού υλικού, η προσωπική υποστήριξη του κάθε μαθητή αλλά και το οικείο και φιλικό περιβάλλον εγγυώνται την κατάλληλη γνωστική και ψυχολογική προετοιμασία των μαθητών. Ο εντοπισμός ενδεχόμενων αδυναμιών και δυσκολιών στην αφομοίωση των παρεχόμενων γνώσεων αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα και γι’αυτό υπάρχει διαρκής και επί της ουσίας έλεγχος των παιδιών με σκοπό την αντιμετώπισή τους. 

Οι πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν μια πρώτη πρόκληση για τους έφηβους μαθητές. Η επιτυχία σε αυτές προϋποθέτει την κατάλληλη γνωστική κατάρτιση, την όξυνση της κριτικής σκέψης, την δυνατότητα πραγματοποίησης συνδυαστικών συλλογισμών αλλά και την ψυχολογική σταθερότητα και ισορροπία. 

Απαιτείται λοιπόν, η συνολική προετοιμασία του μαθητή που καλείται να μάθει να ανταποκρίνεται με ηρεμία, μεθοδικότητα και γνώση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο σεβασμός της μοναδικότητας του κάθε παιδιού και η παράλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του αποτελεί για μας σταθερή επιδίωξη. 

Στόχος μας είναι να είμαστε όχι απλά κοντά στο μαθητή αλλά ΜΑΖΙ με το μαθητή στην προσπάθεια για την επιτυχία του.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής