Φροντιστήρια Άξονας Ταύρος

Φροντιστήρια Άξονας Ταύρος

Σχετικά

Στα Φροντιστήρια ΑΞΟΝΑΣ Σ.ΒΑΡΑΤΑΣΗΣ η εκπαιδευτική φιλοσοφία υλοποιείται μέσα από μια σειρά ολοκληρωμένων προγραμμάτων διδασκαλίας και διαγωνισμάτων, διαφορετικών για κάθε τύπο λυκείου και για κάθε τάξη, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ύλης, ώστε να αξιοποιείται ο χρόνος του μαθητή και η εξεταστέα ύλη να ολοκληρώνεται έγκαιρα προσφέροντας επαρκή χρόνο εποικοδομητικών επαναλήψεων και κατανόησης. 

Από την έναρξη της λειτουργίας των Φροντιστηρίων ΑΞΟΝΑΣ Σ.ΒΑΡΑΤΑΣΗΣ στην Αθήνα στη περιοχή του Ταύρου ήδη από το 1991 στόχος μας είναι η υπεύθυνη υποστήριξη της μαθητικής προσπάθειας, η απερίσπαστη ολοκλήρωση των σχολικών σπουδών των μαθητών μας και η επιτυχής μετάβασή τους στη φοιτητική ζωή. 

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που εφαρμόζουμε, εξελίσσουμε και διαρκώς προσαρμόζουμε στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα στηρίζεται στους έμπειρους καθηγητές μας, στο προγραμματισμό και στη προσωπική στήριξη στο κάθε μαθητή μας. Εφαρμόζουμε ένα ευέλικτο και ιδιαίτερο σύστημα διδασκαλίας, ώστε να αναδείξουμε τις δυνατότητες του κάθε μαθητή μας και να εξασφαλίσουμε την πρόοδό του

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής