Φροντιστήρια Μπακούλα

Φροντιστήρια Μπακούλα

Σχετικά

Από το 1974 το φροντιστήριό μας προσφέρει αδιάκοπα ποιοτικές υπηρεσίες στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι μαθητές μας ακολουθούν απαιτητικό πρόγραμμα και βαθμιαία αυξάνουν την ενσυνείδητη προσπάθειά τους. Παράλληλα, γράφουν πολλά διαγωνίσματα αυτοελέγχου της γνώσης τους, και πέραν των προγραμματισμένων, και με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουν το επίπεδό τους και τον πραγματικό βαθμό τους. 

Σ 'αυτήν την θαυμάσια πορεία ανόδου τους έχουν ακούραστους και αποτελεσματικούς βοηθούς τους καθηγητές τους. Από πολλά χρόνια έχουμε καθιερώσει τα ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα στα οποία το μάθημα γίνεται με πλήρη συνεργασία και χωρίς άγχος. 

Τα βιβλία μας είναι ποιοτικά και ποσοτικά πλήρη, με θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας και βοηθούν στην επιθυμητή άνοδο του επιπέδου των μαθητών. Η παρακολούθηση και η στήριξη των καθηγητών τους είναι συνεχής. 

Τα αποτελέσματά τους μας δίνουν ενθάρρυνση και παρώθηση στην προσπάθειά μας .Τέλος, η επιμονή μας στη συμμετοχή των μαθητών στον αθλητισμό είναι μία ακόμη θετικότατη ενθάρρυνσή τους που οδηγεί στη μεγάλη προσπάθεια με άμεσα αποτελέσματα.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής