Παιδικός Σταθμός Bambino Καλαμαριά

Παιδικός Σταθμός Bambino Καλαμαριά

Σχετικά

Πληροφορίες 

Παιδικός Σταθμός Νηπιαγωγείο 

Καλαμαριά Θεσσαλονίκη 

 

Γενικές πληροφορίες 

Συμβάσεις με τράπεζες, οργανισμούς κ.λ.π. Δεκτά Voucher 

 

Βραβεία 

-ΔΙΠΛΩΜΑ "Σχολείο Υπερασπιστής των Παιδιών"

-Unicef-ΕΠΑΙΝΟΣ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα "Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους"

-Unicef-EΠΑΙΝΟΣ από το "Χαμόγελο του Παιδιού" 

 

-Συμμετοχή σε πολιτισικά προγράμματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας 

-Συμμετοχή στις εκδηλώσεις "ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά ηλικίας 6 μηνών-1,5 ετών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά ηλικίας 1,5 - 2,5 ετών
Μικρό Προνηπιακό

Μικρό Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5 - 3,5 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-5 ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά ηλικίας 5-6 ετών