Ξένες Γλώσσες Cosmodialogos

Ξένες Γλώσσες Cosmodialogos

Σχετικά

ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ, σε όλα τα προγράμματα σπουδών! 

ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας! 

Καθημερινή πρακτική εξάσκηση γλώσσας στο computer lab μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη και τη βελτίωση δεξιοτήτων στους τομείς: LISTENING, GRAMMAR, READING, VOCABULARY, SPEAKING (διάλογος με τον υπολογιστή) 

Language weeks (για όλες τις γλώσσες με την συμμετοχή native speakers) Δανειστική βιβλιοθήκη στη διάθεση των σπουδαστών! 

 

Επιπλέον παροχές σε όλα τα τμήματα, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα πτυχία: 

1. Test προσομοίωσης. 

2. Ενισχυτική διδασκαλία Σαββάτου. 

3. Δυνατότητα μελέτης των αγγλικών σας στον χώρο μας με την βοήθεια των καθηγητών μας. 

4. Βοήθεια από καθηγητές μας σε οποιαδήποτε πανεπιστημιακή εργασία, σύνταξη βιογραφικού, ορολογία, μετάφραση, επαγγελματικό λεξιλόγιο κ.ά.. 

 

Επίσης: 60’ minimum One-on-One δωρεάν ιδιαίτερα μαθήματα αντιμετώπισης κάθε προσωπικής δυσκολίας, απορίας στην εκμάθηση της γλώσσας καθ΄όλη τη διάρκεια των σπουδών σας στη σχολή μας.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα Ενηλίκων

Προετοιμασία Πιστοποίησης

Προετοιμασία Πιστοποίησης