Σχολή Χορού Dance Passion Καλλιθέα

Σχολή Χορού Dance Passion Καλλιθέα

Σχετικά

Latin, Zumba, Tango, Oriental 

Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί 

Σύγχρονο, Yoga, Pilates 

Διδάσκονται Όλα τα Είδη Χορού

Σπουδές-Ειδικότητες

Παιδικά Τμήματα και Ενηλίκων

Τμήματα Χορού

Τμήματα Χορού

Latin
Zumba
Tango
Oriental
Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί
Σύγχρονο
Yoga
Pilates