Παιδικός Σταθμός Δελφινάκια Νεάπολη

Παιδικός Σταθμός Δελφινάκια Νεάπολη

Σχετικά

Κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητα και ως τέτοια λογίζεται σε όλο το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες. 

 

Ατομικές ανάγκες, ατομικά ενδιαφέροντα αποτελούν κάθε φορά μια τέλεια αφόρμηση για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων και την παροχή ερεθισμάτων.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά ηλικίας 10 μηνών-1,5 ετών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά ηλικίας 1,5-2,5 ετών
Μικρό Προνηπιακό

Μικρό Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5-3,5 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-5 ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά ηλικίας 5-6 ετών