Φροντιστήρια Διάδραση, Κουκάκι

Φροντιστήρια Διάδραση, Κουκάκι

Σχετικά

Ύστερα από μια πολυετή καθηγητική πορεία σε άλλα φροντιστήρια αποφασίσαμε το 2013 να ανοίξουμε το δικό μας χώρο, το δικό μας εκπαιδευτικό κέντρο. Ένα χώρο σύγχρονο που θα καλύπτει τις αισθητικές, ψυχικές, λειτουργικές ανάγκες του μαθητή αλλά και τις δικές μας. 

Ένα χώρο όπου θα διδάξουμε με δοκιμασμένες αλλά και νέες εκπαιδευτικές μεθόδους, με κριτήριο τις απαιτήσεις του νέου σχολείου αλλά και τη νέα αγορά εργασίας που απαιτεί ανθρώπους με αυξημένες ικανότητες, πέρα από τα απλά «τυπικά» προσόντα. 

Η σχολική ζωή, η εκπαιδευτική διαδικασία, επιθυμούμε να γίνει για τους μαθητές όχι μια ρουτίνα, ένας καταναγκασμός, αλλά ένα παράθυρο στον κόσμο, τον εξωτερικό αλλά και τον εσωτερικό τους, μια εξαετία (δευτεροβάθμια εκπαίδευση) που ακόμη και στο σημερινό «εξαντλητικό» εκπαιδευτικό σύστημα, θα ξεδιπλώσουν τις ικανότητες, τις δυνατότητες και θ’ αναπτυχθούν ως προσωπικότητες με αυτοπεποίθηση και γνώση. 

 

Σκοπός μας οι μαθητές μας αγγίζοντας και πραγματοποιώντας τα δικά τους όνειρα, κάνοντας εφικτή την είσοδό τους στο πανεπιστήμιο που επιθυμούν, να είναι ταυτόχρονα έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στις επόμενες προκλήσεις, ως πολίτες και επαγγελματίες Η γνώση είναι ανεξάντλητη, κι όσο κι αν τη «στοιβάζουμε» στα κεφάλια των παιδιών πάντα κάτι λείπει. 

Γι’ αυτό και προτεραιότητά μας είναι να μάθουν να διαβάζουν, να μάθουν να κατανοούν, να μάθουν να ξεκλειδώνουν τη γνώση και με κριτική ικανότητα ν’ ανταποκρίνονται σε αυτό το ρευστό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Γ

ιατί όπως έλεγε και ο αείμνηστος καθηγητής Τσολάκης « το μέλλον ανήκει σε αυτούς που μαθαίνουν πώς να κατακτούν τη γνώση, πώς να δημιουργούν και πώς να είναι ευτυχισμένοι μέσα στη δημιουργική δράση». 

Με αυτές τις πρώτες σκέψεις σας καλούμε να συνεργαστούμε ώστε το κάθε παιδί να μπορέσει να εκφράσει το μεγαλύτερο δυναμικό του και συνειδητοποιώντας τον εαυτό του να κατακτήσει τους στόχους του.

Σπουδές-Ειδικότητες

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής