Φροντιστήρια Διάμεσος Κορυδαλλός

Φροντιστήρια Διάμεσος Κορυδαλλός

Σχετικά

Τα φροντιστήρια ΔΙΑΜΕΣΟΣ ξεκίνησαν από μία ομάδα πεπειραμένων καθηγητών και πλήρως καταρτισμένων, με προσωπική δουλειά στον χώρο των επιστημών και των γραμμάτων καταξιωμένη και αναγνωρισμένη. 

Ορμώμενοι από την αγάπη και τον ζήλο τους για την προώθηση της έρευνας και μελέτης στο δικό τους επιστητό πεδίο, π.χ. θετικές και ανθρωπιστικές σπουδές, ασχολούνται με την εκπαίδευση είτε σε δευτεροβάθμιο είτε σε τριτοβάθμιο επίπεδο. 

Η ενασχόληση με τις σπουδές της παιδείας, π.χ. με τις Μαθηματικές και Φυσικές επιστήμες ή με την ελληνική Γλώσσα και Ιστορία, έχει γίνει από την ομάδα μας με μοναδικό κριτήριο την προώθηση των γνώσεων σε τέτοιο σημείο, ώστε η επιστήμη καθενός καθηγητού μας να ορίζει την ταυτότητα και ιδιοσυγκρασία του. 

Οι πυλώνες του φροντιστηρίου μας είναι αφενός η ερευνητική δουλειά σε πανελλαδικό επίπεδο, αφετέρου αυτή η αγάπη και ο ζήλος για κάθε επιστητό πεδίο να μεταδοθεί στους μαθητές μας. Οι μαθητές μπορούν να εξελιχθούν και ανελιχθούν στα στάδια της εκπαίδευσης, αν ολοκληρώσουν την μάθηση και γνώσεις που απαιτούνται σε κάθε βαθμίδα. 

Αυτό, όμως, θα γίνει μόνο αν ενστερνιστούν την ίδια με τους καθηγητές αγάπη για κάθε πτυχή των σπουδών τους. Αυτός είναι πάντα ο στόχος και επιδίωξή μας. Οι καθηγητές μας έχουν καταξιωθεί πανελλαδικά με πληθώρα εκδόσεων σε διάφορους εκδοτικούς οίκους σε τέτοιο σημείο, ώστε να αποτελούν πρότυπο και οδηγός για τους εκπαιδευτικούς. 

Το όνομα των φροντιστηρίων μας είναι ένα σημαινόμενο που χρησιμοποιείται στις μαθηματικές και φυσικές επιστήμες, ωστόσο είναι ένας φιλοσοφικός όρος αντλημένος από τον Πλάτωνα. Κατά τον Σωκράτη, στην Πολιτεία του Πλάτωνος (508Α-509Β), όπως το φως είναι ένα ΔΙΑΜΕΣΟ μεταξύ ήλιου και όρασης, έτσι και η αλήθεια είναι ένα ΔΙΑΜΕΣΟ στο νοητό κόσμο μεταξύ Αγαθού (υπέρτατης νοητής Ιδέας) και νόησης. 

Με μία αντίστοιχη αναλογία και εμείς γινόμαστε το ΔΙΑΜΕΣΟ μεταξύ μαθητών και επιτυχίας, πράγμα που το έχουμε αποδείξει επί σειρά ετών.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής