Φροντιστήριο Διάσταση Καλαμαριά

Φροντιστήριο Διάσταση Καλαμαριά

Σχετικά

Λαμβάνοντας οπ’ όψη τη διδακτέα ύλη κάθε τάξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζεται ετησίως από το Υπουργείο Παιδείας, παρέχουμε σε όλους τους μαθητές μας ΔΩΡΕΑΝ τα εκπαιδευτικά μας συγγράμματα. 

Με την προσωπική επιμέλεια του εκπαιδευτικού μας προσωπικού ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να έχει στα χέρια του εύχρηστα εγχειρίδια ανά μάθημα τα οποία του εξασφαλίζουν 

α) πληρότητα περιεχομένου ως προς τις απαιτήσεις της εξεταστέας ύλης 

β) διευκρινίσεις και διασάφηση δυσνόητων σημείων των σχολικών εγχειριδίων 

γ) πλούσιο πρόσθετο υλικό για επεξεργασία και αυτενέργεια. 

Με τη χρήση των εκδόσεων μας εντός της τάξης οι καθηγητές μας επιβεβαιώνουν τη συνέπεια ως προς τη μεθόδευση του έργου τους κι οι μαθητές απαλλάσσονται από κοπιαστικές χειρόγραφες σημειώσεις έχοντας τη δυνατότητα να αφοσιωθούν στο εκπαιδευτικό έργο.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής