Φροντιστήρια Διατριβή

Φροντιστήρια Διατριβή

Σχετικά

Η Διατριβή είναι ένα φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης δημιουργημένο από εκπαιδευτικούς που αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα των μαθητών και τους στηρίζουν ολοκληρωμένα με σκοπό την εισαγωγή τους σε σχολή της επιθυμίας τους και γνώμονα την παιδεία τους. 

Η διδασκαλία στο πρότυπο φροντιστήριο Διατριβή είναι μία πολυσύνθετη διαδικασία που βασίζεται στην εξατομικευμένη ανάλυση και προσέγγιση σε κάθε μαθητή με βασικούς στόχους τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος εκπαίδευσης, τη δραστηριοποίηση του κάθε μαθητή, καθώς και τη μετάδοση της γνώσης.

 

Οι μαθητές εδώ παίρνουν την ώθηση που χρειάζονται ώστε να προσπαθήσουν όσο το δυνατό περισσότερο για το δικό τους μέλλον.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής