Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Διαβάζω

Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Διαβάζω

Σχετικά

Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριοδιαβάzω” είναι Φροντιστήριο Ανώτατης Εκπαίδευσης, και στεγάζεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, Εγνατίας 144, (απέναντι από την Καμάρα). Λειτουργεί σε πλήρως ανακαινισμένο χώρο, με υπεύθυνο εκπαίδευσης 25ετούς εμπειρίας και εξειδικευμένους συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο “διαβάzω” παρέχει φροντιστηριακή υποστήριξη πανεπιστημιακών μαθημάτων με τη μορφή διδασκαλίας για όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας. (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΑΠ, ΚΟΛΛΕΓΙΑ). Eίναι εξειδικευμένο στην παροχή φροντιστηριακής υποστήριξης στις Θετικές και Οικονομικές Επιστήμες, αλλά παρέχονται και μαθήματα άλλων σχολών, (εφόσον υπάρχει εξειδικευμένος συνεργάτης). Η διδασκαλία γίνεται ΑΤΟΜΙΚΑ (μαθητοκεντρική) ή σε ΤΜΗΜΑΤΑ (ομαδοσυνεργατική). 

Εστιάζεται στις ανάγκες του κάθε φοιτητή, στα “κενά” που έχει και στις απορίες του. Η ύλη που καλύπτεται στα μαθήματα είναι επικεντρωμένη στις σημειώσεις του καθηγητή που διδάσκει το μάθημα στο αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και στα παλιά θέματα του ίδιου μαθήματος. Το φροντιστήριο διατηρεί βάση δεδομένων με συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι Πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων, κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή / και Υποψήφιοι Διδάκτορες, πλήρως εξειδικευμένοι στο αντικείμενό τους. 

Οι συνεργάτες – καθηγητές αναλαμβάνουν κατά κανόνα φοιτητές της σχολής από την οποία έχουν αποφοιτήσει και οι ίδιοι. Τμήματα σχηματίζονται στις αρχές κάθε εξαμήνου και ένα περίπου μήνα πριν την εξεταστική. Το κόστος ανά μαθητή στα τμήματα εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών ανά τμήμα. 

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά τμήμα είναι 4 άτομα. Τμήματα δημιουργούνται μόνο από φοιτητές της ίδιας σχολής, που θα δώσουν το ίδιο μάθημα και θα εξεταστούν από τον ίδιο καθηγητή (έχουν την ίδια ύλη). Τα μαθήματα είναι 2ωρα. Η διδακτική ώρα είναι 60’. Η ύλη στα ατομικά καλύπτεται σε λιγότερα μαθήματα από ότι σε ένα τμήμα. 

Για πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του φροντιστηρίου, καθώς και για το κόστος, επικοινωνήστε απ’ ευθείας με το φροντιστήριο στα τηλέφωνα 2310-252662 και 698-6257-338. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Ο προγραμματισμός των μαθημάτων γίνεται για την κάλυψη : 

- Βραχυπρόθεσμων Στόχων (τρέχουσα εξεταστική η τρέχων εξάμηνο) 

- Μακροπρόθεσμων Στόχων ( για την απόκτηση πτυχίου) 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Τα μαθήματα που ήδη προσφέρονται είναι οργανωμένα ανά Πανεπιστήμιο, Σχολή και Τμήμα, είναι αναλυτικά διαθέσιμα με τη χρήση των menu στη δεξια πλευρά του site και προσφέρονται σε ανταγωνιστικές τιμές.

Σπουδές-Ειδικότητες

Προετοιμασία για Εξετάσεις

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Κατατακτήριες
ΑΠΚΥ
Κολλεγίων
ΑΣΕΠ
Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Πανεπιστημιακά Μαθήματα

AEI
TEI
ΕΑΠ
Θετικές Σχολές
Θεωρητικές Σχολές
Φοιτητικά Τμήματα

Συγγραφή Εργασιών

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Μαθήματα Εξαμήνου
Διπλωματικές Εργασίες
Πτυχιακές Εργασίες
Μεταπτυχιακές Εργασίες
Φοιτητικές Εργασίες
ΕΑΠ
Στατιστικές Αναλύσεις SPSS