Φροντιστήρια Δημόκριτος Πετρούπολη

Φροντιστήρια Δημόκριτος Πετρούπολη

Σχετικά

Γνωρίζετε πως η απόκτηση ενός πτυχίου αποτελεί πρωταρχικό στόχο των νέων, τόσο για την επαγγελματική τους αποκατάσταση ,αλλά και για την κοινωνική τους καταξίωση. Αναγκαίο, λοιπόν, είναι να γίνει σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Οι αυξημένες εξεταστικές απαιτήσεις αλλά και τα νέα γνωστικά και εκπαιδευτικά δεδομένα οδηγούν περισσότερο από ποτέ στην ανάγκη έγκαιρης, οργανωμένης και ουσιαστικής φροντιστηριακής προετοιμασίας. Θεωρούμε ότι η επιλογή ποιοτικού φροντιστηρίου χωρίς να είναι η μοναδική είναι αναγκαία συνθήκη επιτυχίας. 

Με την πεποίθηση ότι τα φροντιστήριά μας ανταποκρίνoται απόλυτα στις εκπαιδευτικές ανάγκες και των πιο απαιτητικών υποψηφίων,- θέση που επιβεβαιώνεται από τους χιλιάδες επιστήμονες που υπήρξαν μαθητές μας,- συνεχίζουμε να υλοποιούμε στην οργάνωση και λειτουργία τους, τις βασικές αρχές μιας ουσιαστικής φροντιστηριακής προετοιμασίας που συνοψίζονται: 

  • Άριστο επιτελείο καθηγητών όλων των ειδικοτήτων . 

  • Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα(5 έως 8 μαθητών) 

  • Αποτελεσματικά προγράμματα διδασκαλίας που υποστηρίζονται από δωρεάν βιβλία 

  • Προγραμματισμός για έγκαιρη ολοκλήρωση ύλης και πολλές επαναλήψεις. 

  • Επαναληπτικά προγραμματισμένα διαγωνίσματα τύπου πανελλαδικών εξετάσεων. 

  • Συνεχή ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των μαθητών και μέσω διαδικτύου. 

  • Επαγγελματικό προσανατολισμό και υπεύθυνη συμπλήρωση μηχανογραφικού. 

  • Αντιμετώπιση κάθε μαθητή μας ως ξεχωριστής προσωπικότητας 

  • Προετοιμασία από Β Λυκείου για Πανελλαδικές (Διετής Κύκλος Προετοιμασίας ) 

  • Οι προσεχτικά μελετημένες αρχές των φροντιστηρίων μας αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία του κοινού σκοπού μας.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής