Φροντιστήρια Δομή, Σταυρούπολη

Φροντιστήρια Δομή, Σταυρούπολη

Σχετικά

Διδάσκουμε με συγκριτικό πλεονέκτημα στον κάθε μαθητή προσωπικά, αναπληρώνοντας κενά, προσφέροντας χώρο και χρόνο μελέτης εκτός τμήματος. Στα Φροντιστήρια ΔΟΜΗ, παρακολουθούμε συστηματικά τη πρόοδο κάθε μαθητή μέσα από τακτικά τεστ σε φύλλα εργασίας. 

Ο Σύμβουλος Σπουδών, σε συνεργασία με τους καθηγητές, μελετά την εκπαιδευτική πορεία κάθε μαθητή και, όπου κρίνεται απαραίτητο, σχεδιάζεται πλάνο βελτίωσης με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του.

 

Στα φροντιστήρια ΔΟΜΗ σας παρέχουμε: 

  • Ομογενή και ολιγομελή τμήματα με συστηματική παρακολούθηση στην εκπαιδευτική πορεία κάθε μαθητή. 

  • Σύμβουλο Σπουδών, ο οποίος σε συνεργασία με τους καθηγητές ενημερώνεται για κάθε μαθητή και, όπου κρίνεται απαραίτητο, σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα μελέτης και προκαθορισμένες συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και διερεύνησης δεξιοτήτων. 

  • Πρόσθετη διδακτική στήριξη σε κάθε μαθητή όπου χρειάζεται, για κάλυψη κενών από προηγούμενα χρόνια. 

  • Διαρκή έλεγχο του βαθμού αφομοίωσης της ύλης καθημερινά και μέσα από τρίωρα διαγωνίσματα επιπέδου πανελλαδικών εξετάσεων επιβεβαιώνεται βήμα-βήμα η πορεία προς την επιτυχία. 

  • Διαγωνίσματα ανά δύο εβδομάδες σε ώρες και ημέρες πέραν του βασικού προγράμματος που μας δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου της εμπέδωσης της ύλης που έχει διδαχτεί.

Σπουδές-Ειδικότητες

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

B΄ Λυκείου