Εκπαιδευτήρια « Ο ΠΛΑΤΩΝ »

Εκπαιδευτήρια « Ο ΠΛΑΤΩΝ »

Σχετικά

Τα Εκπαιδευτήρια « Ο ΠΛΑΤΩΝ» ιδρύθηκαν με βαθιά πίστη στο υψηλό έργο του Δασκάλου και τη μεγάλη αποστολή του Σχολείου.

Σκοπός της λειτουργίας των Εκπαιδευτηρίων μας είναι να διαμορφώσουν ολοκληρωμένους ανθρώπους με σταθερές και επαρκείς γνώσεις, υγιές και εύρωστο σώμα., θερμή πίστη και αγάπη για τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, τις ευγενείς αρετές, τις μέγιστες ηθικές και πνευματικές αξίες.

Όλα αυτά μέσω της αναβαθμισμένης και της ποιοτικότερης εκπαίδευσης, απ΄ την οποία όσο γίνεται καλύτερα θα εφοδιασθεί ο νέος άνθρωπος, και στην οποία τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξη του σκοπού του θα είναι επίκαιρα και η κατάρτιση εύστοχη και συνεπής προς τι νέες παγκόσμιες εξελίξεις. Πρόκειται για μια εκπαίδευση, όπου ομαλά διδάσκονται και συμπλέουν η κατάρτιση και η πλατιά παιδεία.

Το Ελληνόπουλο, αυτό το προικισμένο απ΄ τη φύση παιδί, έχει όλες τις προδιαγραφές-δυνατότητες να διαπρέψει παντού, αρκεί να τύχει της κατάλληλης παιδείας, των εύστοχων γνώσεων και πληροφοριών και της συστηματικής ενασχόλησης με ό,τι πολιτιστικό και παραγωγικό. Και ο «ΠΛΑΤΩΝ» σ΄ αυτόν τον τριπλό σκοπό προσβλέπει για λογαριασμό των νέων μας.

Τα Εκπαιδευτήριά μας, είναι ένα σχολείο δυναμικό, ανοιχτό στην κοινωνία και στις προκλήσεις των καιρών, «κλειστό» στους κινδύνους που περιβάλλουν τη νεολαία. ΄Ένα σχολείο που προσφέρει μόρφωση πολύπλευρη και ευέλικτη, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, σε ένα φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Σπουδές-Ειδικότητες

Παιδικός Σταθμός
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
IB Diploma Program