Φροντιστήρια Ένα Προς Ένα Καλαμαριά

Φροντιστήρια Ένα Προς Ένα Καλαμαριά

Σχετικά

Τα Φροντιστήρια Ένα Προς Ένα στην Καλαμαριά βρίσκονται στην οδό Κομνηνών 70.

 

Ολιστική Παιδεία 

Οικοδομήσαμε την επαγγελματική μας φήμη μέσα από το πάθος για εργασία και τις επιτυχίες των μαθητών. Οι καλύτεροι καθηγητές της πόλης διδάσκουν στα φροντιστήρια ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ. Εκδόσεις ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ - Επιστημονικά εγχειρίδια από έγκριτους συναδέλφους, προσωπικές σημειώσεις δοκιμασμένες επί σειρά ετών που εγγυώνται την εισαγωγή των μαθητών μας στο πανεπιστήμιο. 

 

Επιτυχία 

Οικειότητα στην προσέγγιση του μαθητή, επιστημονική μέθοδος στην διδασκαλία. Μεταδοτικότητα του εκπαιδευτικού, οργάνωση και σαφήνεια στην επίλυση των αποριών. 

Άμεση επικοινωνία με τους γονείς, ενημέρωση για την παρουσία του μαθητή στην τάξη και τις επιδόσεις. Δεσμευόμαστε για το μέλλον των μαθητών μας!!! 

 

Ομαδικότητα 

Οικοδομήσαμε την επαγγελματική μας φήμη μέσα από το πάθος για εργασία και τις επιτυχίες των μαθητών. Οι καλύτεροι καθηγητές της πόλης διδάσκουν στα φροντιστήρια ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής