Παιδικός σταθμός «Ερρίκος Πεσταλότσι»

Παιδικός σταθμός «Ερρίκος Πεσταλότσι»

Σχετικά

Λειτουργεί με επιτυχία από το 1991 ο πρότυπος παιδικός σταθμός «Ερρίκος Πεσταλότσι» ο οποίος έχει ανακαινισθεί. Με την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Πρόνοιας, δημιουργήσαμε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τα παιδιά σας. 

Η διαμόρφωση αυτή έγινε με βάση τα σύγχρονα παιδαγωγικά προγράμματα και μελέτες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Επιλέξαμε για τον παιδικό σταθμό το όνομα του μεγάλου παιδαγωγού, γιατί ξεκινήσαμε έχοντας υψηλούς και φιλόδοξους στόχους που αποβλέπουν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και τη συνειδητοποίηση της αυτοτέλειας του παιδιού σας, στην ανάπτυξη της φυσικής και νοητικής του κατάστασης. 

 

Επιπλέον συνεργαζόμαστε με: 

  • εργοθεραπευτή

 

Παρέχονται: 

  • Προγραφή, Προ ανάγνωση, Προ μαθηματικά, Ελεύθερο παιχνίδι 

  • Προαύλιος χώρος, Χώρος Ανάπαυσης, Ολιγομελή τμήματα

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Μικρό Προνηπιακό

Μικρό Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5 - 3,5 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-5 ετών