Προσχολική Παιδεία Ευρωπαϊκό Κολέγιο

Προσχολική Παιδεία Ευρωπαϊκό Κολέγιο

Σχετικά

Το Ευρωπαϊκό Κολέγιο ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο 2008 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το ΕΚ αποτελεί κάτι περισσότερο από οργανισμό πρότυπης προσχολικής εκπαίδευσης. Είναι δηλαδή, εκείνος ο εκπαιδευτικός οργανισμός, που καλλιεργεί και προωθεί την έννοια της διαρκούς καινοτομίας στην ελληνική εκπαίδευση. 

Στοχεύει στο να αποτελέσει μοχλό προόδου και εξέλιξης, πραγματοποιώντας τη διάχυση καλών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων, με τρόπους, όπως η διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων για εκπαιδευτικούς και γονείς, αξιοποιώντας τη συνέργεια πνευματικών ανθρώπων καθώς και ελληνικών ή διεθνών σχολικών, πολιτιστικών και διπλωματικών φορέων (σχολεία, μουσεία, θέατρα, προξενεία). 

Βασίζεται στο σύστημα LEADS (Language Enhancement and Cognitive Development System), το οποίο προωθεί την παιδική ευφυϊα στην προσχολική εκπαίδευση μέσω της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Τα πνευματικά δικαιώματα του συστήματος LEADS και η διεύθυνση του σχολείου, ανήκουν στην Δρ. ΠαπαζιώγαΤριανταφυλλιά: Dr. Phil., Phillips-Universitaet Marburg, Γλωσσολόγος, ερευνήτρια με αντικείμενα european (global) language, family, cultural, educational, research policies. 

Αποτελεί επιλεγμένo μέλος- μοναδική για την Ελλάδα εκπρόσωπος (2012) από την ευρωπαϊκή Κομισιόν της ομάδας Voice of the Researchers (http://voice.euraxess.org/about-vor) και δραστηριοποιείται ενεργά για την προώθηση πολιτικών ανάπτυξης της έρευνας στον ευρωπαϊκό χώρο.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Προσχολικό

Προσχολικό

Παιδιά ηλικίας 2,5 - 3,5 ετών
Προνήπια

Προνήπια

Παιδιά ηλικίας 4-5 ετών
Νήπια

Νήπια

Παιδιά ηλικίας 5-6 ετών