Φροντιστήριο Έχεις Προοπτική

Φροντιστήριο Έχεις Προοπτική

Σχετικά

Η αξιόπιστη πρόταση στην φροντιστηριακή εκπαίδευση Στο φροντιστήριό μας η διδασκαλία υπερέχει και διαθέτει εκφραστικότητα, ποιότητα και εμπειρία. 

Πεπειραμένοι, ειδικευμένοι καθηγητές, με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, εκπαιδευτικοί που διαθέτουμε επιμονή και ευαισθησία απέναντι στον μαθητή και στην προσπάθειά του.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής