Φροντιστήρια Φάσμα Ίλιον

Φροντιστήρια Φάσμα Ίλιον

Σχετικά

Το 1997 μια ομάδα έμπειρων και καταξιωμένων εκπαιδευτικών στο αντικείμενο τους αποτελούμενη από τους Κρουστάλλη Ευάγγελο, Μυλωνά Μαρία, Μυλωνά Χρήστο, Τσουκλείδη Δημήτριο και Τσουκλείδη Ιωάννη αποφάσισε να προσφέρει στην πόλη της Πετρούπολης μια εντελώς νέα εκπαιδευτική φροντιστηριακή πρόταση. 

Ο στόχος για προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την αγάπη για την πόλη που μεγαλώσαμε και ζούμε, μας οδήγησε στην ίδρυση του 1ου εκ των φροντιστηρίων ΦΑΣΜΑ group στην καρδιά της Πετρούπολης (25ης Μαρτίου 111 – Δίπλα στο Δημαρχείο). 

Η άμεση αναγνώριση των προσπαθειών μας από τον μαθητικό κόσμο της πόλης και η καθιέρωση από την έναρξη της λειτουργίας του φροντιστηρίου μας, ως το ποιοτικότερο της περιοχής, μας οδήγησε γρήγορα στον εμπλουτισμό της διευθυντικής ομάδας με την είσοδο σε αυτήν των Παπαγεωργίου Νικόλαο, Παπαγεωργίου Γεώργιο, Πολίτου Δέσποινα, Σιγανό Αντώνιο και Τσουκλείδη Χριστίνα. 

 

Η επιτυχής τριετής λειτουργία του 1ου εκ των φροντιστηρίων ΦΑΣΜΑ group και η συνεχής αναζήτηση για νέους εκπαιδευτικούς δρόμους, συνέβαλλαν ώστε το 2000 να ιδρυθεί το 2ο εκ των φροντιστηρίων ΦΑΣΜΑ group στην κεντρική πλατεία της Πετρούπολης (25ης Μαρτίου 74). 

Η κάλυψη των φροντιστηριακών αναγκών των μαθητών της Κηπούπολης, μιας συνοικίας της πόλης μας στην οποία τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αλματώδης οικιστική ανάπτυξη, μας υποχρέωσε να ιδρύσουμε το 2002 το 3ο εκ των φροντιστηρίων ΦΑΣΜΑ group (Γραβιάς 85 & Περικλέους). 

Μετά από τόσα χρόνια τα φροντιστήρια ΦΑΣΜΑ group, που αποτελούν προϊόν πολυετούς εμπειρίας στον εκπαιδευτικό χώρο, διαρκούς ενημέρωσης σε πρότυπα εκπαιδευτικά συστήματα και στηρίζονται σε μια πρότυπη οργανωτική & εκπαιδευτική δομή να αποτελούν το μεγαλύτερο και ποιοτικότερο εκπαιδευτικό οργανισμό στην Πετρούπολη.

Σπουδές-Ειδικότητες

Α Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Β Λυκείου