Παιδικός Σταθμός Φεγγαρούλης Πολίχνη

Παιδικός Σταθμός Φεγγαρούλης Πολίχνη

Σχετικά

 

Με πολύ αγάπη και φροντίδα δημιουργήσαμε ένα οικογενειακό, ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον για το παιδί. 

Παιδικός Σταθμός Φεγγαρούλης 

Ελπιδος 74 Πολίχνη

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά ηλικίας 10 μηνών-1,5 ετών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά ηλικίας 1,5-2,5 ετών
Μικρό Προνηπιακό

Μικρό Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5-3,5 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-5 ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά ηλικίας 5-6 ετών