Σχολή Μπαλέτου Γαλατοπούλου Ισιδώρα

Σχολή Μπαλέτου Γαλατοπούλου Ισιδώρα

Σχετικά

Σχολη Χορου Αναγνωρισμένη από το κράτος 

Τμήματα Παιδικά & Ενηλίκων

Χορός, Μπαλέτο, Hip Hop, Μουσικοκινητική Αγωγή

Σπουδές-Ειδικότητες

Παιδικά Τμήματα και Ενηλίκων

Τμήματα Χορού

Τμήματα Χορού

Μπαλέτο
Hip Hop
Μουσικοκινητική Αγωγή