Παιδικός Σταθμός Γαλήνη

Παιδικός Σταθμός Γαλήνη

Σχετικά

Ο παιδικός σταθμός μας, λειτουργεί όλο το χρόνο, εκτός των επισήμων αργιών. 

Υπάρχου 3 τμήματα, περίπου 10 παιδιών σε κάθε τμήμα,2,5-5 χρονών. 

Διδάσκουν νηπιαγωγοί απόφοιτοι των Α.Ε.Ι., εφαρμόζοντας το πρόγραμμα του πανεπιστημίου, σε συνδυασμό μ΄αυτό του Υπουργείου παιδείας, που είναι συγκερασμός απόψεων σύγχρονων παιδαγωγών όπως Piaget, Montessori, Adler, Pestalogi κ.λ.π

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Μικρό Προνηπιακό

Μικρό Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5 - 3,5 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-5 ετών