Σχολή Χορού Gene Kelly Αγ. Παρασκευής

Σχολή Χορού Gene Kelly Αγ. Παρασκευής

Σχετικά

Ελάτε να μάθετε 

Latin, Ballroom, Rock n’ Rol, Disco, Free Style, 

Hip Hop, Oriental, Λαϊκούς & Παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς, 

ακόμη και την προσωπική γαμήλια χορογραφία σας!

Σπουδές-Ειδικότητες

Παιδικά Τμήματα και Ενηλίκων

Τμήματα Χορού

Τμήματα Χορού

Latin
Ballroom
Rock n’ Rol
Disco
Free Style
Hip Hop
Oriental
Παραδοσιακοί χοροί