Κέντρο Γερμανικής Γλώσσας Total Deutsch!

Κέντρο Γερμανικής Γλώσσας Total Deutsch!

Σχετικά

Στο φροντιστήριο Γερμανικών Total Deutsch! εξειδικευόμαστε στην εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας για φοιτητές και ενήλικες και προετοιμάζουμε με επιτυχία τους μαθητές μας για σπουδές ή εργασία στην Γερμανία με την απόκτηση των ανάλογων πτυχίων αλλά και με την ουσιαστική εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας - γρήγορα, ευχάριστα και αποτελεσματικά! 

Λειτουργούμε από το 2007 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δίπλα στα Πανεπιστήμια με σταθερή ομάδα καθηγητών, φυσικοί ομιλητές και πτυχιούχοι, με αφοσίωση και ενεργό ενδιαφέρον για τους μαθητές μας, διδάσκοντας σε μικρά τμήματα (έως 6/7 ατόμων) με μεταδοτικότητα και φαντασία σε ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον!

Σπουδές-Ειδικότητες

Όλα τα επίπεδα

Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Γερμανικά