Κέντρο Ιταλικής Γλώσσας Γούλης

Κέντρο Ιταλικής Γλώσσας Γούλης

Σχετικά

 • Ολιγομελή τμήματα για ενήλικες και παιδιά. 

 • Διδακτικό υλικό (έντυπα του κέντρου – οπτικοακουστικό υλικό) και μέθοδος διδασκαλίας που οδηγεί στην κατανόηση και στην σταδιακή αφομοίωση της γλώσσας σε κάθε επίπεδο, ιδιαίτερα προσιτή σε ενήλικες που έχουν ξεχάσει γραμματικές και συντακτικές δομές. 

 • Ιδιαίτερα μαθήματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις, το χρόνο, τις γνώσεις αλλά και τις ικανότητες του σπουδαστή. 

 • Καθοδήγηση του σπουδαστή πάνω στον τρόπο μελέτης και ταξινόμησης του διδακτικού του υλικού σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. 

 

 • Προετοιμασία για τα πτυχία : 

 • CELI του πανεπιστημίου της PERUGIA

 • DIPLOMA του Ιταλικού Ινστιτούτου

 • STATALE (κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας) 

 

 • Προετοιμασία στο ειδικό μάθημα της ιταλικής γλώσσας για τη σχολή της ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ μέσω πανελληνίων εξετάσεων. 

 • Δυνατότητα μαθημάτων εξ αποστάσεως μέσω υπολογιστή. 

 • Προετοιμασία για σπουδές στα Ιταλικά πανεπιστήμια. Σπουδάστε Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Νομική, Αρχιτεκτονική, Πολυτεχνείο με πλήρη αναγνώριση στην Ελλάδα. Ενημερωθείτε για τις σπουδές στην Ιταλία (κόστος – διάρκεια – αναγνώριση κ.λπ.) καθώς και για τις σχολές που δεν διεξάγουν εισαγωγικές εξετάσεις.

Σπουδές-Ειδικότητες

Παιδικά Τμήματα

Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Ιταλικά

Τμήματα Ενηλίκων

Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Ιταλικά