Φροντιστήριο Γράφημα, Συκιές

Φροντιστήριο Γράφημα, Συκιές

Σχετικά

Το φροντιστήριο Γράφημα δημιουργήθηκε πριν από 15 χρόνια από καταξιωμένους καθηγητές, οι οποίοι διαθέτουν περισσότερα από 25 χρόνια πολύτιμης διδακτικής εμπειρίας σε κεντρικά φροντιστήρια της Θεσσαλονίκης. 

Με πλούσια εμπειρία, βαθιά γνώση του αντικειμένου και ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ μέθοδο οδηγούμε τους μαθητές στην ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για όλες τις ομάδες προσανατολισμού 

  • Μαθήματα Σχεδίου 

  • Μαθήματα για τις εξετάσεις των ομογενών

  • ιδιαίτερα και σε μικρά τμήματα. 

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ , φοιτητικά μαθήματα ΑΕΙ ,ΤΕΙ . 

  • Μαθήματα ΕΑΠ , ΑΠΚΥ. Εργασίες ΕΑΠ , ΑΠΚΥ , ΑΕΙ , ΤΕΙ . 

 

Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας: 

  • Με ομαδοκεντρική προσέγγιση. Αλλά και με εξατομικευμένη στήριξη σε κάθε μαθητή. 

  • Με δωρεάν βοηθητικό υλικό , που ΑΠΛΟΠΟΙΕΙ και καλύπτει πλήρως τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων. 

  • Με συνεχή έλεγχο της προσπάθειας του μαθητή και τακτική ενημέρωση των κηδεμόνων.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

B΄ Λυκείου