Κέντρο Δημιουργ. Απασχ. Γραμματούπολη

Κέντρο Δημιουργ. Απασχ. Γραμματούπολη

Σχετικά

Η Γραμματούπολη δημιουργήθηκε μέσα από την τεράστια αγάπη μας για τα παιδιά και τους νέους! 

Δημιουργήθηκε μέσα από τον απρόσκοπτο αγώνα δύο γονέων να δώσουν στα παιδιά τους τα κατάλληλα εφόδια για το μέλλον, μέσα από την ισχυρή μας θέληση και επιθυμία ως γονείς να μεταδώσουμε στα παιδιά μας γνώσεις και δεξιότητες, να τους παρέχουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα πνευματικά εφόδια, να καμαρώσουμε τα παιδιά μας άξιους ανθρώπους και επιτυχημένους επαγγελματίες! 

 

Αυτή είναι και η φιλοσοφία μας! 

Μάθηση, Γνώση και Κοινωνικοποίηση, ένας ιδανικός συνδυασμός που επιτρέπει σε κάθε μαθητή να μάθει και να κατανοήσει την έννοια της ομαδικότητας και της υπευθυνότητας, την έννοια της συνεργασίας και της δημιουργίας, να καλλιεργήσει τις προσωπικές του δεξιότητες και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του! 

Ένας ιδανικός συνδυασμός γνώσης και μάθησης σε ένα δημιουργικό, παραμυθένιο περιβάλλον που ηρεμεί και διασκεδάζει, με έμπειρο εξειδικευμένο παιδαγωγικό προσωπικό που εμπνέει με το παράδειγμα και την γνώση του τους μικρούς και μεγάλους φίλους μας! Η κατάκτηση γνώσεων παράλληλα με την ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την φιλοσοφία μας! 

Η άψογη και συνεχής συνεργασία με τους γονείς όλων των μαθητών μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αγάπη μας για τα παιδιά. Η παροχή συμβουλευτικών λύσεων και προτάσεων σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση μικρών και μεγάλων είναι συνυφασμένη με την θέληση μας να προσφέρουμε έγκυρα και έγκαιρα κάθε δυνατή υποστήριξη, είναι συνυφασμένη με το όραμα μας. 

Η επαγγελματική κατάρτιση των νέων και κάθε ενήλικα με τις κατάλληλες πιστοποιημένες γνώσεις πληροφορικής, αδιαμφισβήτητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σήμερα στην αγορά εργασίας, είναι για εμάς, όχι απλά υπόσχεση, αλλά κυρίως δέσμευση. 

Κινητήριος δύναμη μας... 

Η τεράστια αγάπη μας για τα παιδιά και τον άνθρωπο! 

Δέσμευση μας... 

Ο εμπλουτισμός των γνώσεων μικρών και μεγάλων και η ολοκληρωμένη προετοιμασία και κατάκτηση γνώσεων! 

Φιλοσοφία μας… 

Να καλλιεργήσουμε ανθρώπους αξίας, που θα γίνουν αύριο άνθρωποι επιτυχίας! 

 

Γίνετε και εσείς κομμάτι αυτής της φιλοσοφίας! Σας περιμένουμε!

Σπουδές-Ειδικότητες

Δημοτικό

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Συστηματική Μελέτη
Δημιουργική Απασχόληση
Δημιουργική Απασχόληση

Δημιουργική Απασχόληση

Προγράμματα εκπαιδευτικών παιχνιδιών
Θεατρικό εργαστήρι
Μουσικοκινητική αγωγή
Εργαστήρι δημιουργικής έκφρασης