Παιδικός Σταθμός Γύρω Γύρω Όλοι Δάφνη

Παιδικός Σταθμός Γύρω Γύρω Όλοι Δάφνη

Σχετικά

Παιδικός Σταθμός & Νηπιαγωγείο Γύρω Γύρω Όλοι

Αφροδίτης 65, Αγία Βαρβάρα 

τηλ. επικοινωνίας 2109710772

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά ηλικίας 10 μηνών-1,5 ετών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά ηλικίας 1,5-2,5 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-5 ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά ηλικίας 5-6 ετών
Προ-Προνηπιακό

Προ-Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5-3,5 ετών