Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα - schol.io
logo

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα

Σχετικά

"Αποστολή του ΕΕΙ είναι να προσφέρει παιδεία ανωτάτου επιπέδου -με διεθνή κριτήρια- και να καλλιεργεί στους μαθητές του εκείνες τις ικανότητες της ψυχής, του σώματος και του πνεύματος που είναι αναγκαίες για κάθε υπεύθυνο πολίτη".

Σπουδές-Ειδικότητες

    Δημοτικό
    Γυμνάσιο
    Λύκειο
    Ιδιωτικό Σχολείο