Σχολή Πολεμικών Τεχνών Α.Σ. ΑΡΡΗΚΤΟΝ

Σχολή Πολεμικών Τεχνών Α.Σ. ΑΡΡΗΚΤΟΝ

Σχετικά

Ο Σύλλογος εδρεύει στη Θεσσαλονίκη όπου συστεγάζεται με τον Α.Σ. ΑΡΡΗΚΤΟΝ στην οδό Σόλωνος 42, και διαθέτει Παιδικό Τμήμα Hapkido με εκπαιδευτή τον Instructor Σταύρο Μπρατσιώτη. 

Ο δάσκαλος είναι κάτοχος μαύρης ζώνης δευτέρου βαθμού (Dan) στο Hapkido, στο οποίο προπονήθηκε με δάσκαλο το Βασίλειο Γιοβάνη. 

Είναι εξουσιοδοτημένο μέλος της Europoean Hapkido Alliance, που ανήκει στην Korea Hapkido Federation, και είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Πανελλήνιου Οργανισμού Hapkido (Panhellenic Hapkido Organization).

Σπουδές-Ειδικότητες

Όλα τα επίπεδα

Πολεμικές Τέχνες

Πολεμικές Τέχνες