Φροντιστήριο Χαρίσης

Φροντιστήριο Χαρίσης

Σχετικά

1. Κατάταξη μαθητών σε ομοιογενή τμήματα με κριτήρια: Τη σχολική επίδοση της προηγούμενης τάξης. Το βαθμό στα ΤΕΣΤ κατάταξης του φροντιστηρίου μας. Την προσωπική συνέντευξη με το διευθυντή σπουδών. Το σχολείο του μαθητή. 

2. Χρονοδιάγραμμα σπουδών Όσοι μαθητές παρακολούθησαν θερινά τμήματα τελειώνουν την ύλη 28 Φεβρουαρίου. Το χρονικό διάστημα απο 1 Μαρτίου ως 15 Απριλίου αφιερώνεται αποκλειστικά σε επαναλήψεις και συνδυαστικά θέματα. Την επόμενη εβδομάδα οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις προσομοίωσης. Διεξαγωγή εξετάσεων προσομοίωσης. Στο διάστημα που απομένει μέχρι τις εξετάσεις, διδάσκονται σε δεύτερη επανάληψη συνδυαστικά θέματα αυξημένης βαρύτητας και προηγούμενων ετών. 

3. Πρόσθετη διδακτική στήριξη χωρίς οικονομική επιβάρυνση σε όσους μαθητές εντοπίστηκαν μαθησικά προβλήματα ή ελλείψεις. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 

3 τακτικές συναντήσεις ανά εκπαιδευτικό έτος. Ατομικές συναντήσεις με τον καθηγητή κατόπιν συνενόησης. Άμεση ενημέρωση για τις απουσίες των μαθητών. Γραπτές μηνιαίες αναφορές επίδοσης. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ με κριτήρια: 

Τις εξαιρετικές σπουδές Τη μακρόχρονη διδακτική προϋπηρεσία σε προετοιμασία μαθητών για εξετάσεις. Επιμόρφωση στο νέο σύστημα. Παραγωγή συγγραφικού έργου. Τη μεταδοτικότητα. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

Στόχοι: Ο συντονισμός του εκπαιδευτικού έργου. Εντοπισμός των ελλείψεων για κάθε μαθητή και προγραμματισμός της πρόσθετης διδακτικής στήριξης. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ) 

Κατάλληλα βοηθήματα ανά μάθημα. Μεγάλη συλλογή φροντιστηριακών βιβλίων. Θέματα ολυμπιάδων Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας. Περιοδικά επιστημονικού ενδιαφέροντος (Ευκλείδης κ.λ.π.)

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής