Ξένες Γλώσσες High Pass

Ξένες Γλώσσες High Pass

Σχετικά

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών High Pass ξεχωρίζουν με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτείνουν για την εκμάθηση της κάθε γλώσσας, βασιζόμενο στους έμπειρους καθηγητές και τη χρήση πολυμέσων και διαδραστικών πινάκων (Interactive White Boards). 

Προσφέρουμε εξειδικευμένα προγράμματα, προσανατολισμένα στις ανάγκες φοιτητών και ενηλίκων. 

Τα προγράμματα σπουδών μας περιλαμβάνουν ενισχυτικά μαθήματα σε κάθε γλώσσα, επαναληπτικά τεστ, δωρεάν υλικό high pass, γραπτές και προφορικές εξετάσεις προσομοίωσης, σεμινάρια speaking, μαθήματα μέσω skype, οδηγώντας τους σπουδαστές μας στην απόκτηση πιστοποίησης στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. 

Η μεθοδολογία μας αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία των σπουδαστών μας στις εξετάσεις για την απόκτηση ενός ή περισσότερων πιστοποιήσεων σε Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ρώσικα και Τούρκικα.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα Ενηλίκων

Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Ρωσικά
Τούρκικα